Католическа Църква

ОБЩА АУДИЕНЦИЯ: ГОДЕЖЪТ КАТО ПОДГОТВИТЕЛЕН ПЪТ

Катехизисът на папа Франциск по време на общата аудиенция, проведена на 27 май 2015 г. на площад „Св. Петър“ беше посветен на темата за годежа като период, през който се полагат основите на свободната и съзнателна любов.
 


„Годежът, накратко, е времето, през което двама души са призвани да работят върху любовта си, което е съвместна и трудна задача“, защото „съюзът на любовта между мъжа и жената е съюз до края на живота, затова и той не може да бъде излаган на импровизации, той не се изгражда за един ден; това е път, по който човек се учи и усъвършенства. ... Този съюз е, смея да кажа, като занаят. Превръщането на живота на двама души в един общ живот е почти чудо на свободата на сърцето, посветено на вярата. Може би трябва да поработим повече по този въпрос, тъй като нашите „сантиментални координати“ малко са се объркали. Тези, които желаят всичко да  постигнат веднага, също са склонни да се откажат от всичко, след като се сблъскат с първото препятствие (или се появи първата възможност). ... Годежът канализира желанието за изграждането на нещо общо, нещо, което никога не може да бъде купено или продадено, предадено или изоставено, колкото и изкусителни алтернативи да съществуват“.

 

Франциск припомни романа на италианския писател Алесандро Мандзони „Годениците“, и призова присъстващите да го прочетат, тъй като той е „един автентичен шедьовър, която разказва историята на една сгодена двойка, която преживява редица трудности, преди да успее накрая да стигне до брака. Не пропускайте този шедьовър, който разказва за годежа… прочетете го и ще видите и красотата, и страданието, но и верността на тази сгодена двойка“.

 

„Църквата, в своята мъдрост, поддържа разграничението между сгодените и женените двойки – тъй като те не са едно и също – именно заради деликатната и дълбока природа на този факт. Трябва да бъдем внимателни и да не  пренебрегнем лекомислено мъдрото учение, подхранено от опита на щастливия семеен живот. Могъщите символи на тялото държат ключовете към душата: ако се отнасяме лекомислено към връзките на плътта, те отварят рани в плътта“, продължи папата, като отбеляза, че „днешната култура и общество са развили до голяма степен безразличие към това пътуване. От друга страна, не може да се каже, че те са щедри към младите, които сериозно искат да изградят домакинство и да създадат семейство. По-скоро те поставят пред тях хиляди морални и практически препятствия“.
 


Предбрачните курсове са специален израз на тази подготовка, която предлага на сгодените двойки може би единствената възможност да „размислят върху техния опит за неща, които не са банални. Да, много двойки са заедно в продължение на дълго време, също така интимно, понякога те дори живеят заедно, без истински да се познават един други“, посочи той. „Затова е необходимо годежът да бъде оценен отново като време за взаимно опознаване и за споделяне на общ план… Време за фокусиране върху една съществена тема: Библията, която да преоткрият съвместно и съзнателно; молитвата, в нейното литургично измерение, но също и в смисъл на „домашна молитва“; …  тайнствата …, чрез които Господ снизхожда сред сгодената двойка и я подготвя истински да се приемат един друг чрез благодатта на Христос; и братството с бедните, нуждаещите се, което ни води към трезвост и споделеност. Двойките, които се посветят на това, израстват заедно, и всичко това ги подготвя за един прекрасен брак, който е празнуван по различен начин, не само светски, а същински християнски начин“.

 

Папата прикани двойките да препрочетат и заедно да обмислят думите на пророк Осия: „И ще те сгодя за Себе Си вовеки, ще те сгодя за Себе Си в правда и съд, в благост и милосърдие; ще те сгодя за Себе Си във вярност, и ти ще познаеш Господа“. „Нека всяка сгодена двойка помисли върху тези думи и си кажат един на друг, „Ще станеш мой съпруг или съпруга“. Спрете за миг, това е миг от пътя, по който човек преминава бавно, път на съзряване. Човек не трябва да преминава твърде бързо през отделните етапи. Съзряването става бавно, стъпка по стъпка.“

 

Ето защо, „периодът на годежа трябва да е същинско време на подготовка. … за учудване от духовните дарове, които Бог, чрез Христос, обогатява хоризонта на новото семейство, което Той подготвя за живот под Неговата благословия“.

 

Папа Франциск завърши като помоли хилядите, събрали се на площад „Св. Петър“ да се молят на Светото семейство от Назарет, така че сгодените двойки да могат да разберат красотата на пътя на подготовка за траен брак и поздрави двойките на площада, като им пожела щастие по време на годежа.Източник: Vatican Information Service