Католическа Църква

ЮБИЛЕЙНИЯТ БРОЙ 100 НА СПИСАНИЕ "ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА"

100-ият, юбилеен брой на сп. „Християнство и култура”, прави равносметка на изминалите тринадесет години. Във встъпителните си думи проф. Калин Янакиев изтъква, че основната цел на изданието е да покаже, че християнството не е затворена в себе си традиция, а може да води  диалог със секуларната съвременност и в този смисъл да поеме в „най-дълбокото”. Към едно такова пътуване подканва в интервюто си в броя и прот. Николай Георгиев, спирайки се на програмата „Пътешествието на затворника”. Става дума за програма с участието на доброволци, които в продължение на осем седмици ще посещават затворите в страната, споделяйки с лишените от свобода текстове от Евангелието на Марк. „Не бива да забравяме, че вярата и молитвата въздействат не само върху духа, но и върху тялото”, настоява Нобеловият лауреат за медицина Алексис Карел в статията си „Един лекар говори за молитвата”, която също може да прочетете в броя.  В него ще откриете и статии, посветени на миналото и настоящето на БПЦ. Десислава Георгиева разказва за репресираните духовници от Неврокопска епархия в периода 1944-1945 г., а Христо Беров се спира на „църковното устройство на Великотърновска епархия като юридическо лице – местни поделения, кадрови състав, здравно и социално осигуряване”.  Съвременното богословие е представено с текста на Светослав Риболов, посветен на „авторитета на Отците, сборникът на Св. Писание и критерият за светостта”, както и с лекцията на Кънтърбърийския архиепископ Джъстин Уелби за „добрата икономика”. Венцислав Каравълчев поема „по следите на мощите на Св. Йоан Предтеча” в старата църква на едноименния остров срещу Созопол, а статията на Ф. Куприянов е посветена на „съда на Синедриона над Иисус Христос”.  Християнската публицистика е представена  с текста на Малкълм Мъгъридж „Христос и медиите”, а броят е илюстриран с корици от предишни броеве на списанието.

 

ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА, БР. 100
СЪДЪРЖАНИЕ


1. Калин Янакиев. Юбилейно

 

РАЗГОВОР
2. В тъмница бях и ме споходихте.
С протойерей Николай Георгиев разговаря Димитрина Чернева

 

ЗА МОЛИТВАТА
3. Д-р Алексис Карел. Един лекар говори за молитвата

 

АКТУАЛНО
4. Венцислав Каравълчев. Св. Йоан Предтеча – по следите на неговите свети мощи


ДЕБАТИ
5. Габриеле Куби. Из Глобалната сексуална революция

 

ПРОБЛЕМИ НА БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА
6. Христо Беров. Църковно устройство на Великотърновска епархия като юридическо лице – местни поделения, кадрови състав, здравно и социално осигуряване

 

ХОРИЗОНТИ
7. Джъстин Уелби. Добрата икономика
8. Людмила Димова. За компетенциите на германските епископи и споровете с Рим

 

СЪВРЕМЕННО БОГОСЛОВИЕ
9. Светослав Риболов. Авторитетът на отците, сборникът на Св. писание и критерият на светостта


ХРИСТИЯНСТВО И ИСТОРИЯ
10. Ф. А. Куприянов. Съдът на синедриона над Иисус Христос. (Анализ на древноеврейското законодателство).

 

БЪЛГАРСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА ПРЕЗ КОМУНИЗМА
11. Десислава Георгиева. Репресирани духовници от Неврокопска епархия през периода 1944–45 г.

 

НОВИ КНИГИ
12. Александър Солженицин. Из Архипелаг ГУЛАГ.
13. Нюман. Безлукавството (Из Проповеди)

 

ХРИСТИЯНСКА ПУБЛИЦИСТИКА
14. Малкълм Мъгърдиж. Христос и медиите