Католическа Църква

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИЗВЪНРЕДНАТА ЮБИЛЕЙНА ГОДИНА НА МИЛОСЪРДИЕТО

На 5 май 2015 г. в пресофиса на Ватикана беше дадена пресконференция, на която Архиепископ Салваторе Фисикела, президент на Папския съвет за нова евангелизация, представи подробности за предстоящите събитията от календара на Свещената година на милосърдието.


Извънредната юбилейна година, обявена от папа Франциск на 11 април, ще бъде открита на 8 декември на Празника на непорочното зачатие – денят, в който ще бъдат открити Светите двери на Базиликата „Св. Петър“ и ще завърши на 20 ноември 2016 г., Празникът на Нашият Господ Исус Христос, Цар на всемира. Между тези две дати ще бъдат организирани поредица от събития.


В началото на пресконференцията архиепископът призова присъстващите да прочетат отново Булата за възвестяването на Годината, Misericordiae vultus, в която папа Франциск излага в детайли целите на Свещената година.


Събитията могат да бъдат следени на официалната интернет-страница на Юбилейната година, която вече работи - www.iubilaeummisericordiae.va , достъпна и през www.im.va . Страницата е на седем езика - италиански, английски, испански, португалски, френски, немски и полски и предлага официална информация за календара на най-големите публични събития, информация за участието в определени събития на Св. Отец, както и всички официални съобщения, свързани с Юбилейната година.


Чрез интернет страницата диоцезите ще могат да се информират и да получават пастирски предложения, да регистрират групи от поклонници, както и да информират Ватикана за техните местни диоцезни проекти. Сайтът използва множество социални мрежи (Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus и Flickr), чрез които ще бъде подавана актуална информация за тази инициатива на папата, основните събития ще могат да бъдат следени в реално време при тяхното провеждане. Архиепископът допълни, че се обмисля възможността за създаване на специално приложение, което да обедини цялата информация.


„За да бъдат избегнати недоразумения е необходимо да се посочи, че тази Юбилейна година на милосърдието не е и не възнамерява да бъде повторение на Редовната юбилейна година от 2000 г. По тази причина всички сравнения са лишени от основание, тъй като всяка Свещена година има своя специфичен характер и цели“.


Архиепископът допълни, че тази Извънредна юбилейна година на милосърдието се отличава от други извънредни юбилейни години. Докато те са провеждани по повод на годишнини, тази е посветена на конкретна тема.


„Желанието на папата е тази Юбилейна година да се чества в Рим и в поместните църкви и по този начин да отдаде дължимото внимание на живота на отделните църкви и на техните нужди. Целта е инициативите да не представляват допълнителна тежест за поместните църкви, а да бъдат вписани естествено в техния календар и обичайни дейности“.


„Наред с това, за първи път в историята на юбилейните чествания, отделните диоцези ще имат възможността да откриват Светите двери  - Дверите на милосърдието – в катедралната църква, в църква от специално значение, или в светилище, важно за поклонниците“.


„Важно е събитията да дадат възможност за събиране на вярващи, които изживяват милосърдието по конкретен начин“, добави Архиепископ Фисикела, а след това се спря на някои конкретни събития по време на годината.


На 3 април ще бъде организирано служение за хората, които по различни начини са вдъхновени „от харизмата на милосърдието“, обединени в движения, асоциации и религиозни институти.


На 4 септември, ще се съберат доброволци от целия свят, които се занимават с благотворителност. „Доброволците са динамични свидетели на хора, които изживяват делата на милосърдието в различните им изрази, което предполага и необходимостта да им бъде обърнато специално внимание“, каза той.


„За тези, които са вдъхновени от дева Мария“, 9 октомври е определен за специален ден, на който тя ще бъде чествана като Майка на милосърдието.


Ще има поредица от събития, посветени конкретно на младежите, които, отбеляза той, „след приемането на Тайнството на Конфирмацията са призовани да изповядат своята вяра.“


Що се отнася до младите, Архиепископът посочи, че младежите между 13 и 16 години имат малко възможности за участие в редовния пастирски живот на Църквата. С оглед на това, за тях е отредена датата 24 април, месеци преди Световния ден на младежта, който ще бъде проведен в Краков от 26 до 31 юли, и който е насочен „към младежите от по-голяма възраст“.


На 29 май ще бъде проведен юбилейно честване за дяконите, „които по своето призвание и служение са призвани да ръководят делата на милосърдието в живота на християнската общност“.


За 160-та годишнина от установяването на Празника на Светото сърце Исусово, на 3 юни, ще бъде организирано юбилейно честване за свещениците.


На 25 септември ще бъде организирано юбилейно честване за катехизаторите, „които по решителен начин подкрепят християнските общности при предаването на живота на вярата и особено в отделните енории.“


На 12 юни ще бъде организирано голямо събиране за болни и хора с увреждания и за тези, които полагат грижи за тях.


На 6 ноември ще проведен юбилей за затворниците. „Той ще бъде организиран не само в затворите, проучваме възможността на затворниците да се даде възможност да честват своята собствена Свещена година заедно с папа Франциск в базиликата „Св. Петър“.


„Ще бъда положени значителни усилия за предаване на разбирането и свидетелството на папа Франциск за хората от житейската „периферия“ на обществото, на които да бъде дадено свидетелство за близостта на Църквата, за нейната грижа за бедните, страдащите, маргинализираните и за всички, които се нуждаят от нежност и грижа“, каза той.


Тези моменти, подчерта архиепископът, ще бъдат от символично значение, а епископите и свещениците ще бъдат помолени да извършат подобни символични жестове на общение с папа Франциск в собствените им диоцези, „за да може всеки един да получи конкретен знак за близостта и милосърдието на Църквата“.


Друг основен приоритет, подчерта архиепископ Фисикела, е посрещането на нуждите на големия брой поклонници, които ще пристигнат сами в Рим, без да са част от някоя организирана група.


„За тези хора ще бъдат отделени редица църкви в историческия център на Рим, където те ще бъдат приветствани, ще имат възможност за съзерцателна молитва и за подготовка да преминат през Светите двери в атмосфера на същинско духовно посвещение“, каза той.


За всички поклонници, които ще дойдат в Рим, ще бъде отреден специален път, по който да могат с предимство да минат през Светите двери. Архиепископът посочи, че  „това е необходимо, за да бъде гарантирана възможността събитието да бъде изживяно по религиозен начин, без опасност от прояви на насилие, до които лесно може да се стигне при събирането на милиони поклонници към християнските свети места“.


„Убедени сме, че пътят на милосърдието, на който папа Франциск постави Църквата по време на тази Юбилейна година ще бъде миг на истинска благодат за всички християни, възможност за обновяване на пътя на новата евангелизация и на пастирско обръщане, каквото е намерението и на папата“, завърши Архиепископ Фисикела.
Източник: www.zenit.org