Католическа Църква

РЕЗЮМЕ НА „MISERICORDIAE VULTUS“, БУЛАТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНАТА ГОДИНА НА МИЛОСЪРДИЕТО

На 12 април 2015 г. папа Франциск подписа Була, с която официално обяви Извънредна година на милосърдието. Основните акценти в булата „Misericordiae Vultus“ са:


Булата за обявяване на извънредната Година на милосърдието се състои от 25 раздела. В тях папа Франциск се спира на най-характерните черти на милосърдието, като се фокусира основно върху темата за светлината в Христовия лик. Милосърдието не е абстрактна дума, а е лице, което трябва да бъде разпознато, съзерцавано и служено. Булата е развита с позоваване на Светата Троица (№ 6-9) и продължава с описание на Църквата като достоверен знак на милосърдието: „Милосърдието е самата основа на Църковния живот“. (№.10).


Франциск се спира на най-важните етапи на юбилейната година. Нейното откриване съвпада с 50-та годишнина от закриването на Втория Ватикански Вселенски събор: „Църквата изпитва голяма необходимост да пази живо това събитие. С този Събор, Църквата навлезе в нов етап от своята история. Съборните отци изпитваха силната необходимост, по същинско вдъхновение от Св. Дух, да заговорят за Бог на мъжете и жените на своето време по по-достъпен начин. Стените, които твърде дълго време ограждаха Църквата като крепост, бяха сринати, за да дойде времето Евангелието да бъде възвестено по нов начин“ (№ 4). Закриването ще стане на празника на Христос Цар на 20 ноември 2016 г. На този ден, затваряйки Светите двери, ще бъдем изпълнени основно с чувството за благодарност и въздаване на признание на Пресвета Троица за това, че ни е дала това извънредно време за благодат. Ще поверим живота на Църквата, цялото човечество, и целия космос на Господ Христос, като Го помолим да излее върху нас Своята милост като утринна роса, така че всички съвместно да можем да работим изграждането на светлото бъдеще“. (№5).


Специфична черта на тази Света година е, че тя ще бъде чествана не само в Рим, но и във всички останали епархии по света. „Светите двери” на базиликата Св. Петър ще бъдат отворени от папата на 8 декември и на следващата неделя във всички църкви по света. Другата новост е, че папата ще даде възможност за отварянето на Светите двери също и в светилищата, където отиват да се молят много поклонници.


Франциск се връща и към учението на св. Йоан XXIII, който говори за „лекарството на милосърдието“ и на Павел VІ, който сравнява учението на Втория Ватикански събор с това на добрия самарянин. Булата пояснява, наред с това, различни характерни аспекти на Юбилейната година: на първо място, мотото: „Милостиви като Отца“, след това смисъла на поклонението и преди всичко необходимостта от опрощение. Темата, която е особено близка до сърцето на папата, се намира в раздел № 15: делата на телесното и духовното милосърдие трябва да бъдат подновени, за да „пробудят нашата съвест, която твърде често замълчава пред лицето на бедността. И нека навлезем по-дълбоко в сърцето на Евангелието, където бедните имат специално място за Божието милосърдие“. Друга характерна особеност ще се прояви по време на Великия пост, чрез изпращането на „мисионери на милосърдието“ (№ 18), нова и оригинална инициатива, чрез която папата възнамерява да подчертае своята пастирска грижа. В параграфи 20 и 21 папата се спира на въпроса за връзката между справедливостта и милосърдието, като пояснява, че той не се ограничава до законовата гледна точка, а по-скоро цели постигането на път, който води към милосърдната любов.


Параграф 19 съдържа могъщ призив срещу организираното насилие и срещу тези, които са „адвокати и съучастници“ на корупцията. Папата използва силни думи, за да осъди тези „гнойни рани“ и настоява, че по време на тази Свещена година е необходима истинско обръщане. „Това е подходящ момент за промяна в нашия живот! Това е време, което дава възможност сърцата ни да бъдат докоснати! Когато се сблъскаме с лоши дела, дори пред лицето на сериозни престъпления, е необходимо да се вслушаме в плача на невинните хора, които са лишени от своята собственост, своето достойнство, от своите чувства и дори от самия живот. Придържането към пътя на злото оставя само заблуди и тъга. Истинският живот е нещо съвсем различно. Бог никога не се уморява да достига до нас. Той винаги е готов да чуе, както и аз, заедно с моите събратя епископи и свещеници. Всичко, което човек трябва да извърши, е да приеме поканата за обръщане и да се покори на справедливостта по време на специалното време на милосърдие, предложено от църквата“ (№ 19).


Даването на индулгенции като традиционна тема по време на Юбилейната година е отразено в раздел №. 22. Последният и нов аспект е предложен от папа Франциск по отношение на милосърдието, като тема, споделяна и от юдеи, и от мюсюлманите. „Вярвам, че тази юбилейна година, която чества Божието милосърдие, ще насърчи срещата с тези религии и с другите благородни религиозни традиции; нека тя ни открие към още по-горещ диалог, за да можем да се познаваме и разбираме по-добре; нека тя премахне всяка форма на ограничено мислене и липса на уважение, и да заличи всяка форма на насилие и дискриминация“ (№. 23).


Желанието на папата е тази година, преживяна като споделяне на Божието милосърдие, да бъде „посветена на изживяването в нашия всекидневен живот на милостта, която Отец постоянно разширява към всеки един от нас. В тази юбилейна година, нека позволим на Бог да ни изненада. Той не се уморява да открива дверите на Своето сърце, да повтаря, че ни обича и иска да сподели Своята любов с нас.... През тази Юбилейна година нека Църквата повтаря Божието слово, което звучи силно и ясно като послание и знак за прошката, силата, помощта и любовта. Нека Църквата никога не се умори да показва своето милосърдие, да бъде още по-търпелива в предлагането на състрадание и утеха. Нека Църквата се превърне в глас на всеки мъж и жена и изпълнена с доверие да повтаря: „Спомни си Твоите щедрости. Господи, и Твоите милости, защото са отвека“.

Източник: Vatican Information Service