Католическа Църква

СПИСАНИЕ "ХРИСТИЯНСТВО И КУЛТУРА", БР. 99/ЗИМА


Проблемите на християнството и съвременността са в центъра на новия 99 брой/Зима на сп. „Християнство и култура”. На срещата на християнското богословие с постмодерната религиозност и на литургично-евхаристийното възраждане в БПЦ са посветени текстовете на о. Зоран Кръстич и свещ. Валентин Георгиев. А Емануел Л. Папарела се пита в статията си християнството лична работа ли е или е част от европейската идентичност. Владимир Градев анализира Деня на Месията, свещ. Ал. Джаковац - проблема за апокатастасиса в християнското богословие, а Мирослав Бачев изследва подходите към религията у Рудолф Ото. В рубриката „култура и духовност” може да прочетете статията на Райчо Пожарлиев за философията на бавното ядене, а Николас Санчес Дурà се спира на прехода от религиозния смисъл на живота у Толстой към меланхолията на Чехов. Александър Николов анализира мита за Ал Андалус и феномена „мосараби”. Темата „християнство и изкуство” е представена с текста на Митко Новков, посветен на един натюрморт на Сирак Скитник като Пиета, със статията на Слава Янакиева Памет, вина, съвест, както и с разказа на Емилия Дворянова Ар нуво и леля Ефросина. Броят е илюстриран с фотографии на Димитър Петров и Станимира Ройдева. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

 

ХРИСТИЯНСТВО И ИСТИНА
1. Владимир Градев – Денят на Месията
2. о. Александър Джаковац – Проблемът за апокатастасиса в християнското богословие


ХРИСТИЯНСТВО И СЪВРЕМЕННОСТ
3. о. Зоран Кръстич – Християнското богословие в срещата с постмодерната религиозност
4. свещ. Валентин Георгиев – Литургично-евхаристийно възраждане в Българската православна църква
5. Емануел Папарела – Християнството: лична работа или част от европейската идентичност
Християнство и история
6. Александър Николов – Митът за Ал Андалус и феноменът „мосараби”


КУЛТУРА И ДУХОВНОСТ
7. Райчо Пожарлиев – Бавното хранене
8. Николас Санчес Дурас – От религиозния смисъл на живота у Толстой към меланхолията на Чехов


ХРИСТИЯНСТВО И ИЗКУСТВО
9. Митко Новков – Един НАТЮРМОРТ на Сирак Скитник като ПИЕТА
10. Слава Янакиева – Памет и вина (продължение)

 

ХРИСТИЯНСТВО И ФИЛОСОФИЯ
11. Мирослав Бачев – Рудолф Ото и подходите към религията

 

ЛИТЕРАТУРА
12. Емилия Дворянова – Ар нуво и леля Ефросина (разказ)

 

МЕДИЕН ПРЕГЛЕД