Католическа Църква

ПАПА ФРАНЦИСК ПРИЗОВА ЕПИСКОПСКИТЕ КОНФЕРЕНЦИИ КЪМ СЪТРУДНИЧЕСТВО С КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА МАЛОЛЕТНИТЕ

На 5 февруари 2015 г. Ватикана разпространи писмо на папа Франциск до председателите на Епископските конференции и ръководителите на Институтите за посветен живот и на Обществата за апостолски живот,  в което ги призовава към активно сътрудничество с Комисията за защита на малолетните, създадена през март 2014 г. В писмото, подписано на 2 февруари 2015, се казва:
 
 
„През март миналата година създадох Папска Комисия за защита на малолетните, чието учредяване беше обявено през декември 2013 г., с основната задача да изготвя предложения и инициативи за подобряване на нормите и процедурите за защита на децата и на уязвимите пълнолетни хора. След това назначих за членове на Комисията високо квалифицирани личности, добре познати с дейността си в тази област.

 
 
През юли миналата година се срещнах с хора, пострадали от сексуалните посегателства от свещеници, и бях дълбоко развълнуван от свидетелството за техните страдания, както и от силата на тяхната вяра. Това укрепи у мен убеждението, че е необходимо да се положат всички възможни усилия, за да може Църквата да се изчисти от бича на сексуалното насилие над малолетни и да се открият нови пътища за утешението и изцелението на пострадалите от такова насилие.

 
 
Това ме накара през декември миналата година да попълня Комисията с нови членове, които да бъдат представители на поместните църкви по света. След няколко дни всички членове на Комисията за първи път ще се срещнат в Рим.

 
 
В светлината на гореизложеното, смятам, че Комисията може да се превърне в нова, важна и ефективна институция, която да ме подкрепя в усилията Църквата на всички равнища - Епископски конференции, диоцези, Институти за посветен живот, Обществата за апостолски живот, и всички останали – да предприеме всички необходими стъпки, за да бъде гарантирана защитата на малолетните и уязвимите пълнолетни лица, и бъде отговорено на техните нужди с искреност и милост.

 
 
Семействата трябва да знаят, че Църквата прави всичко необходимо, за да бъдат техните деца защитени. Те също така трябва да знаят, че имат възможността и правото да се обърнат към Църквата с доверие, тъй като тя е сигурен и безопасен дом. Следователно никакви други тревоги, независимо от техния характер, като опасенията от скандал, не могат да имат преимущество, тъй като в Църквата в никакъв случай няма място за служение за тези, които злоупотребяват с малолетни.

 
 
Трябва да се положат всички необходими усилия за приложението и спазването на посланието на Конгрегацията за доктрината на вярата от 3 май 2011 г. Този документ имаше за цел да подпомогне Епископските конференции при подготовката на основни насоки за разглеждане на случаите на сексуални посегателства над малолетни от духовници. Необходимо е също така Епископските конференции да създадат практически начини за периодично преразглеждане на тези норми и за гарантиране на тяхното спазване.

 
 
Отговорност на диоцезните епископи и на настоятелите на различните монашески ордени и институции е да гарантират сигурността на малолетните в енориите и други църковни институции. Като израз на задължението на Църквата да бъде носител на съчувствието на Исус към тези, които са пострадали от насилие, и към техните семейства, всички диоцези, Институти за посветен живот и Обществата за апостолски живот, са призовани да изготвят програми за пастирска грижа, които включват и възможности за психологическа подкрепа и духовна грижа. Пасторите и отговорниците на религиозните общности трябва да бъдат  открити за срещи с жертвите и техните близки, тъй като подобни срещи представляват ценна възможност за вслушване в пострадалите и за искане на прошка.

 
Поради всички тези причини, ви призовавам към близко и активно сътрудничество с Комисията за защита на малолетните. Нейните членове са упълномощени от мен да осигуряват подкрепа на вас и вашите Конференции, чрез обмен на най-добрите практики, чрез програми за образование, подготовка и развитие на подходящи отговори срещу сексуалното насилие.

 
 
Моля се Господ Исус да внуши на всеки един от нас, като служители на Църквата, същата любов и съчувствие към най-малките, които Той показа със Своето присъствие сред нас, и Който ни е натоварил с конкретната отговорност за благоденствието на децата и на уязвимите възрастни. Моля се Пресветата Дева, Майка на нежността и милостта, да ни помогне да носим, щедро и с готовност, нашият дълг смирено да признаем и поправим миналите несправедливости и да се посветим на работата по защитата на тези, които са най-близки до сърцето на Исус“.


Източник: Vatican Information Service
Снимка: Папата в центъра за деца в риск в Манила, 2015 г.