Католическа Църква

НОВИЯТ БРОЙ НА ВЕСТНИК "ИСТИНА-VERITAS", БР. 1/ 2015 Г.

 

ВЕСТНИК "ИСТИНА-VERITAS", БР. 1/ 2015 Г.