Католическа Църква

ПАПАТА ЗА ХРИСТИЯНСКОТО ЕДИНСТВО: „ДА ЗАМЪЛЧИМ И ДА СЕ ВСЛУШАМЕ ЕДИН В ДРУГ“

Споделено посвещение на възвестяването на Евангелието дава възможност на всички християни „да преодолеят прозелитизма и съревнованието във всичките му форми.“ Това беше един от акцентите в обръщението на папа Франциск към религиозните водачи, които се събраха в Базиликата на Св. Петър извън стените в Рим на 26 януари 2015 г.

 

С отслужената в църквата вечерня завърши „Седмицата на молитва за християнско единство“, международно икуменическо събитие, провеждано всяко година. На молитвената служба присъстваха представители на православната, англиканската, лутеранската, методистката, реформираните и евангелски църкви, както и кардинали, свещеници и миряни от Рим.

 

Едноседмичното молитвено събитие се проведе под надслов: „Иисус й казва: дай Ми да пия“ – цитат от евангелието на св. Йоан за срещата на Христос със самарянката. Като изложи размислите си върху този цитат, Светият отец посочи, че макар самаряните да са били смятани за еретици, разколници и сепаратисти, Исус не се поколебава да се доближи до нея.

 

„Неговото отношение ни учи, че срещата с тези, които са различни от нас, може да помогне за нашето израстване“, отбеляза папата.

 

Като я моли да Му даде вода, продължи папата, Той иска да утоли не само физическата си жажда, но и желанието си за диалог с жената и да я призове към обръщане. И все пак, посочи папата, Исус не налага Себе си, а подхожда с уважение към нея и постепенно разкрива Себе си.

 

„Примерът Му ни насърчава да търсим искрена среща с другите“, отбеляза той. „За да се разбираме взаимно, за да израстваме в любов и истина, трябва да спрем, да приемем и да се вслушаме един в друг. По този начин вече започваме да изживяваме единството. Единството е пътуване, то никога не е застой, винаги е път“

 

Взаимната необходимост

Папа Франциск продължи разсъжденията си върху срещата на Христос със самарянката, като се фокусира върху техния разговор за правилните начини на почитане на Бог. Светият отец отбеляза, че Той „не защитава поклонението в планината или в Храма, а говори за истинско поклонение „с дух и истина.“

 

„Толкова много спорове от миналото между християните могат да бъдат преодолени, ако се откажем от полемичните или апологетични подходи, и вместо това се опитаме да разберем какво ни обединява, а именно, нашето призвание да споделим тайнството на любовта на Отца, разкрита ни от Сина чрез Светия Дух“, каза той.

 

„Християнското единство не може да бъде плод на изтънчени теоретични дискусии, в която всяка от страните опитва да убеди другата в твърдостта на своето мнение. Синът Човешки тогава ще дойде и ще ни види да спорим. Трябва да осъзнаем, че за да постигнем дълбините на Божията тайна ние се нуждаем един от друг, имаме нужда от срещата с другия, да се предизвикаме взаимно под водачеството на Светия Дух, Който хармонира различията, преодолява конфликтите и ни води към помирение“.

 

Папата продължи като отбеляза, че чрез този разговор самарянката осъзнава, че Този, Който иска от нея вода, може да утоли нейната жажда за истината. След като открива тази истина, тя се превръща в „мисионер“, като възвестява на жителите на града смисъла и радостта на своя живот, възстановен от Христос.

 

В днешния свят има много мъже и жени, които жадуват за същата тази истина и очакват от християните „да им дадат да пият.“ „И това е молба“, подчерта папата, „което не можем да отхвърлим.“
„Призванието да бъдат евангелизатори открива пред всички църкви и църковни общности подходящата среда за по-тясно сътрудничество. За да бъде постигнато това, трябва да престанем да бъдем затворени в себе си, изключителни, да се откажем от склонността да налагаме униформеност, само въз основа на човешките калкулации.“

 

„Споделеното ни посвещение за прогласяване на Евангелието ни предоставя възможност да преодолеем прозелитизма и съревнованието във всичките им форми“, продължи той. „Всички ние служим на едно Евангелие!“
Икуменизъм на кръвта

 

Папата също така напомни за християните, страдащи по целия свят. Тези мъченици, отбеляза Светият отец, са преследвани и убивани от своите мъчители без разлика на тяхната вяра.
„Те са християни и затова са преследвани“, отбеляза той. „Това, мои братя и сестри, е икуменизма на кръвта.“

 

В заключение на своята проповед, папа Франциск поздрави представителите на християнските църкви и църковни общности, които присъстваха на вечернята. Той ги призова да продължат да търсят християнското единство, което е „изключително задължение не само на личности или религиозни общности, загрижени за този проблем.“

 

„Споделеното познание за различните традиции на посветен живот, както и ползотворният обмен на опит, може да бъде от полза за жизнеността на всички форми на религиозен живот в различните църкви и църковни общности“, завърши папата.

 

Източник: www.zenit.org